Duinhoevepad (1)

Jan Midavaine (vertegenwoordiger fietsersbond ROVZ)

Er hoeft maar één BN’er ten val te komen op het Duinhoevepad en een flinke claim in te dienen bij de wegbeheerder, dan zijn de rapen pas echt gaar!

Het Provinciaal Beleidsplan ‘Op weg naar nul’, moet met relatief weinig inspanningen een extra impuls krijgen.

Zeeland krijgt als fietsprovincie een behoorlijke deuk in haar imago, als zij niet ingrijpt, waar het gaat om verkeersveiligheid.

Verkeersveilig maken van Duinhoevepad tussen Haamstede en Renesse is volgens de Zeeuwse Fietsersbond het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid.

Respect tonen voor de toerist die Zeeland bezoekt, maar niet in de laatste plaats ook voor de eigen bevolking die volop gebruik maakt van de zogenaamde enige echte buitenduinse ‘Fietsboulevard’, die Zeeland rijk is.

In feite is het niet anders dan het nakomen van gemaakte afspraken, binnen het kader van het ‘Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland 2010-2020’, waaronder alle burgemeesters van Zeeland en alle participanten van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland hun handtekening hebben gezet.

Met de gegevens van afgelopen jaren met betrekking tot de verkeersonveiligheid op het Duinhoevepad, waaruit blijkt dat er jaarlijks twaalf personen per ambulance naar het ziekenhuis in Goes en in sommige gevallen met de trauma-helicopter opgehaald zijn, moeten we in Zeeland gezamenlijk de schouders er onder zetten om als beheerders en bestuurders, op korte termijn de verkeersveiligheid te verbeteren, voortvloeiend uit het door dezelfde instanties en bestuurlijke organen gemaakte afspraken.

Zo niet dan kan het hele beleidsplan ‘Op weg naar nul vermijdbare ernstige verkeersslachtoffers’ naar de prullenbak.

Argumenten als dat de zogenaamde ‘grijze duinen’ niet mogen worden aangetast en daar uitvoortvloeiend dat het fietspad en wandelpad geen twintig meter in noordelijke richting verplaatst kunnen worden zijn volgens de Fietsersbond bespreekbaar.

Men denkt bijvoorbeeld in dit verband aan de Verklikkerduinovergang bij Nieuw-Haamstede waar men juist vanwege vernieuwing van de duinvegetatie enkele jaren geleden alle helmgrassen en duindoornstruiken heeft weggehaald. Ook zijn er de laatste jaren met bulldozers happen uit de duinenrij tussen Westenschouwen en Nieuw-Haam­stede genomen om zandverstuivingen te bevorderen. Het argument dat natuurcompensatie een volgend probleem is dat opdoemt kan in twijfel getrokken worden.

Voor september 2013 staat op de agenda het afgraven van de duinvegetatie tussen de Stormvloedkering en de Punt van Westenschouwen en het met zand afdekken van de duinen aan de binnenzijde van het zogenaamde Noorderstrand tussen Renesse en de Brouwersdam. De bestaande duinvegetatie (een biotoop voor vele broedvogels en orchideeën) wordt hierdoor over een lengte van meerdere honderden meters vernield.

Jan Midavaine, die de Zeeuwse afdeling van de Fietserbond bij het ROVZ vertegenwoordigd, vindt dat uit respect voor fietsers en wandelaars, het pad onmiddellijk moet worden afgevlakt, zodat de te steile helling geen gevaar meer oplevert en geen verkeersslachtoffers meer veroorzaakt. Bij de aanleg van het fietspad destijds kon men niet voorzien dat er thans zoveel gebruik wordt gemaakt met relatief zware elektrische fietsen en -scooters. Actie is nu geboden! Uit respect voor de fietser zou men zelfs uit verkeersveiligheidsoverwegingen kunnen denken aan het tijdelijk voor fietsers afsluiten van de duinovergang van camping De Duinhoeve tot het zogenaamde Oudehoevepad. Twaalf verkeersslachtoffers per seizoen op één plek! Dan moet toch worden ingegrepen!

Zie voor meer informatie de PZC-artikelen van:

  • 27 juli 2009: ROVZ streeft naar nul-grens vermijdbare ongevallen in 2020 – Impuls verbeteren verkeersveilgheid.
  • 12 oktober 2011: Veiligheid op Duin­hoeve­pad moet beter.
  • 19 november 2011: Bond wil Duinhoeve­pad verleggen.
  • 6 december 2012: Fietsersbond bepleit vrij­liggend ruiterpad.
  • 4 maart 2013: College B en W staakt veilger maken duinpad.
  • 7 maart 2013: College laat aanbod Water­schap links liggen.
  • 9 maart 2013: Stouten toch in overleg over Duinhoevepad.
  • 22 juni 2013: Roep om verleggen strand­pad vergeefs.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *