Fietsring: Kruising met de Koestraat

Flip Nieuwenhuize

Middelburg heeft de laatste jaren hard gewerkt om een fietsvriendelijke stad te worden. In het kader van verbetering van de fiets-infrastructuur hebben zij het voorstel van de Fietsersbond om een snelle fietsroute rond te stad aan te leggen omarmd.

Deze fietsroute is vooral bedoeld voor fietsers die op een snelle en comfortabele wijze van noord naar zuid (vv) willen fietsen. Verder kan men vanaf deze fietsroute ook afslaan in de richting van de winkelgebieden.

Hoewel de gemeente positief stond om deze snelle fietsroute vorm te geven, hebben zij van meet af aan gekozen voor de aller goedkoopste oplossing. Een aantal kruispunten is aangepast en hier en daar is er een tegel met een fietsje in het wegdek aangebracht.

Ook was de fietsroute nog maar net gerealiseerd of men vond het nodig om paaltjes op het fietspad te plaatsen. Een snelle fietsroute moet echter herkenbaar, veilig en comfortabel zijn. Dit kan alleen bereikt worden wanneer de fietsroute van begin tot eind uitgevoerd wordt in rood asfalt. En als er auto’s op het traject worden toegelaten moet er sprake zijn van de een herkenbare ‘fietsstraat’.

Om vlot door te kunnen fietsen op de fietsroute moet de fietser op alle kruispunten voorrang hebben. Dit is door de gemeente voortvarend geregeld, maar het duurde  niet lang voor het gebrek aan uniformiteit en herkenbaarheid zich wreekte. De afgelopen maanden deed zich op de kruising van de fietsroute met de Koestraat een aantal aanrijdingen voor.

Hoewel dit al langere tijd bij de gemeente bekend was, nam men naar later bleek een afwachtende houding aan. Tot de politie en de burgemeester zich ermee gingen bemoeien. Van de ene op de andere dag werd besloten om de voorrang voor fietsers op de kruising met de Koestraat op te heffen.

Van een analyse van de ongevallen en mogelijke oplossingen hiervan was geen sprake. Doordat de situatie acuut werd gewijzigd, konden ook geen observaties meer verricht worden om na te gaan welke factoren hier mogelijk een rol speelden bij het ontstaan van de aanrijdingen.

Hoewel de Fietsersbond ooit aan de wieg heeft gestaan van de deze fietsroute, werden we door de gemeente niet tijdig geïnformeerd over de problemen op deze kruising. Direct nadat we hoorden dat de voorrang gewijzigd zou worden, hebben we bij de gemeente navraag gedaan naar de ongevalsinformatie, zodat we alsnog een analyse uit zouden kunnen voeren.

De gemeente blijkt echter niet in het bezit van gedetailleerde informatie over de toedracht van de aanrijdingen en heeft die tot nu toe nog steeds niet kunnen overleggen. Het enige dat we nu weten is dat er overwegend brommers betrokken waren bij de aanrijdingen en dat de politie zijn advies baseerde op de overweging dat ‘er in de oude situatie geen ongevallen plaatsvonden’. Dat laatste is echter een absolute drogreden omdat er in de oude situatie geen kruising bestond. De kruising is pas ontstaan door de aanleg van de snelle fietsroute.

Door dit paniekerige beleid is er op het kruispunt bij veel weggebruikers onduidelijkheid ontstaan. Men was immers net gewend aan een kruisend fietspad met voorrang voor de fiets. We merken dan ook dat veel auto’s nog steeds voorrang verlenen aan de fiets.

De Fietsersbond Middelburg wil graag dat de analyse van de ongevallen alsnog plaatsvindt en heeft gepleit om een fietsroute alsnog in zijn geheel uit te voeren in rood asfalt met voorrang voor de fiets. 

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *