Nieuws 2e/3e kwartaal 2015

Kees van der Meer

Fietspad Dreischor – Nieuwerkerk

Zoals eerder gemeld heeft een burgerinitiatief via dorpsraad Nieuwerkerk ervoor gezorgd dat  door waterschap Scheldestromen een vrijliggend fietspad  van ongeveer 4 kilometer is gerealiseerd langs de druk bereden Stolpweg. In het verleden hebben op deze weg meerdere ernstige ongevallen met fietsers plaats gevonden. Nog tijdens de aanleg is gelukkig overeenstemming bereikt met de laatste grondeigenaar, waardoor het fietspad over de gehele lengte vrijliggend en aan één zijde kon worden gerealiseerd. Een mooi breed  (drie meter) en comfortabel fietspad. Schouwen-Duiveland is weer een stukje (fiets)veiliger.

fietspad Dreischor-Nieuwerkerk 

Burgh Haamstede – Vroongronden

Inmiddels al weer tien jaar geleden is door provincie Zeeland ter compensatie van de afgesloten en geämoveerde Vroonweg tussen Haamstede en Renesse  het inmiddels onvolprezen fietspad gerealiseerd. Prachtig meanderend door het mooie Vroongebied van Staatsbosbeheer. Al vrij snel na de aanleg bleek dat het gralux (halfverharding) pad in de wintermaanden op een aantal plaatsen onder water bleef staan. En soms niet zo’n klein beetje ook! Oorzaak is de hoge grondwaterstand. Dat water wordt niet via sloten of greppels naar het buitengebied afgevoerd.

Dat zou overigens ook niet wenselijk zijn. Streven is juist een zo natuurlijk mogelijke waterhuishouding. Juist op de zo ontstane situatie groeien met name in de duinvalleien de meest bijzondere planten van een open duingebied.

Staatsbosbeheer heeft de vele klachten serieus aangepakt om de situatie voor de fietsers te verbeteren. Op de lage plekken is de halfverharding verwijderd en daarna is het pad opgehoogd . Vervolgens is een nieuwe laag gralux aangebracht. Via buizen door de zo ontstane  ‘dijkjes’ kan het water doorstromen naar de lager gelegen delen.

Nu maar hopen dat met deze kostbare ingreep de problemen voorgoed zijn opgelost. De natuur blijft altijd onvoorspelbaar. Dank gaat uit naar Staatsbosbeheer. Overigens is het schrijver dezes een raadsel waarom vele fietsers zonodig de bochten moeten afsnijden en via de kwetsbare vegetatie van het natuurgebied de route kennelijk willen verkorten?

Vergis u niet: bij tellingen bleek dat in een Pinksterweekend 5000 fietsers van dit pad gebruik maakten!

 

Zierikzee – Jannewekken

Ook in Zierikzee is weer een groot project afgerond. Een combinatie van nieuwe riolering, betere doorstroming van de gracht en verbetering van de verkeerssituatie. Het moet gezegd: Qua vormgeving is de nieuwe toegangsweg/brug vanaf de Grachtweg naar het centrum van Zierikzee bijzonder fraai en passend bij ons monumentenstadje. Het lijkt op een echte brug met een verhoging in het midden, netjes geplaveide kinderkopjes op de hoofdrijbaan, antiek-look hekwerk en verlichting en een ruim bemeten, gescheiden voet- en fietspad.

Maar helaas is -zoals ik reeds eerder uitsprak- de veiligheid van de fietsers lang niet optimaal. Je komt met een omweggetje nog steeds bij dezelfde drukke kruising die moet worden overgestoken. Bovendien moeten fietsers die vanaf het busstation komen over een afstand van vijftig  meter zelfs twee keer deze weg oversteken om via dit fietspad te kunnen rijden. Dat doet natuurlijk niemand. Dus wordt er nog steeds gefietst tussen de auto’s waarvan de eigenaars toch al mopperen dat ze ruimte hebben moeten inleveren. Jammer, een gemiste kans!

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *