Wilhelminastraat

Begin november zagen wij opeens dat er in een deel van de Wilhelminastraat wegwerkzaamheden plaatsvonden. Snel was duidelijk dat de parkeerplaatsen onder handen werden genomen. Wij wisten nergens van maar hoopten dat er ook iets gedaan zou worden aan de onveilige situaties voor fietsers op het tamelijk smalle weggedeelte. Te meer omdat er een heel breed voetpad aanwezig was. Een jaar geleden (20 oktober 2014) hadden wij tijdens het fietsrondje met de wethouder, gemeenteraadsleden en – ambtenaren dit knelpunt daarom onder hun aandacht gebracht.

Uit nadere informatie bleek het helaas enkel en alleen te gaan om het herbestraten en herinrichten van de parkeerplaatsen…

Wij zijn jammer genoeg op geen enkele wijze erbij betrokken geweest en ook niet van tevoren er over geïnformeerd, laat staan dat wij geraadpleegd of advies hebben kunnen geven. In het inspraakschrift van het VCP (augustus 2013) had de gemeente ons het volgende meegedeeld: “Bij een toekomstige herinrichting van de Wilhelminastraat krijgt de positie van de fiets de aandacht. Een herinrichting is op korte termijn niet voorzien.”

Tot onze grote spijt en ergernis moeten wij dus constateren dat het een volstrekt gemiste kans is om iets te doen aan de voor fietsers gevaarlijke situatie. Met ons fietsrondje knelpunt is dus niets gedaan!

Wilhelminastraat

Er is echter nog hoop: door de herinrichting van de parkeerplaatsen is een gedeelte van de stoep nog prominenter geschikt om er een fietspad van te maken. Het lijkt wel alsof het er al ligt en dat er alleen nog maar een fietsverkeersbord geplaatst hoeft te worden!

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *