Fietsknelpunten Goes – Brief aan B&W

Adri van Oosten en Chris Reijerse

Wij hebben de hieronder vermelde brief aan het college van B&W Goes verzonden.
.
=========================================================
.
Bij de behandeling van het Uitvoeringsplan Fietsbeleid 2015-2017 hebben wij er bij de behandeling in de commissievergadering op 1 oktober 2015 op aangedrongen bij voorrang knelpunten aan te pakken die de fietsveiligheid verbeteren. 
We hebben toen ook gewezen op een artikel in de PZC van 16-9-2015 waarin 8 knelpunten genoemd worden die voor fietsers gevaarlijk zijn, en ons daar in grote lijnen bij aangesloten. 
.
De deelname van de gemeente Goes aan de verkiezing van fietsstad 2016 was mede aanleiding voor onze inspraakreactie. Wij stelden dat deelname aan die verkiezing niet vrijblijvend mag zijn. Nu Goes tot de 5 genomineerde steden behoort willen we dit nog eens extra benadrukken. ‘Adeldom verplicht’.
.
In deze brief willen we naast de bovengenoemde knelpunten, aandacht vragen voor nog eens 6 voor fietsers heikele punten. Deze zijn hieronder opgenomen. Het verdient o.i. aanbeveling ruimschoots voor de uitslag van de verkiezing fietsstad 2016 een standpunt over die punten in te nemen. 
.
.

1. Fietsparkeren.

Kort geleden is bij de behandeling van het Uitvoeringsplan Fietsbeleid 2015-2017 besloten  € 180.500,00 te investeren in fietsparkeren in en rondom het centrum van Goes. Toen ook is gesteld dat er dan nog steeds een tekort aan fietsparkeerplaatsen is op vrijwel alle locaties in de binnenstad. Het ging dus om een verbetering van de stallingcapaciteit voor de korte termijn. Helaas is het bij die constatering gebleven. Wat nodig is, is een plan van aanpak voor de middellange termijn en daar ook middelen voor vrij maken.  

Nog steeds is onze lang gekoesterde wens een bewaakte, gratis, al dan niet inpandig, al dan niet mobiele fietsenstalling op of heel dicht bij de Grote Markt. Zeker door de vergrijzing en daardoor de toename van het gebruik van dure elektrische fietsen die diefstal gevoelig zijn, neemt de behoefte daaraan alleen maar toe.   

2. Driesprong M.A. de Ruijterlaan- Van Hertumweg- Willem Barentzsstraat.

Recent heeft er hier een kleine aanpassing plaatsgevonden, maar nog steeds is het een gevaarlijke, lastige en onoverzichtelijke oversteek voor fietsers.

De plannen voor de ondertunneling van de Van Hertumweg brengen daar geen verbetering in. Integendeel, de fietser zal nog vaker de rijweg moeten oversteken dan nu het geval is.

De oplossing is het aanleggen van een fietsvriendelijke rotonde op bovengenoemde driesprong.

3. Marconistraat.

Het verkeer, zowel de fiets als de auto, moet hier 3 keer een gevaarlijke slinger maken en elkaar kruisen over vreemde rotondeachtige kruisingen. Auto`s en fietsers zoeken daar hun eigen weg. Omdat iedereen doet wat goed is in zijn/haar ogen, en de verkeersafwikkeling uiterst merkwaardig is, zijn ernstige ongelukken tot nu toe uitgebleven.

Maar echt knelt de situatie bij de afslag Willem Barentzsstraat-Marconistraat. Wij geven u in overweging om de verkeersafwikkeling in de Marconistraat te herzien, maar in ieder geval bij de afslag bij de Willem Barentzstraat.

4. Damplein.

Het Damplein staat sinds jaar en dag te boek als onoverzichtelijk, en ook wel gevaarlijk voor fietsers, omdat het verkeer uit 6 straten daar bij elkaar komt en de fietser het gevoel heeft vogelvrij te zijn. Bovendien ligt er naast het plein een klein parkeerterreintje met 10 plaatsen, wat het geheel nog gecompliceerder maakt. Dat er tot nu toe geen grote ongelukken zijn gebeurd komt ook omdat de meeste verkeersdeelnemers niet goed weten hoe te handelen en er maar het beste van maken.  

Enige tijd geleden is het plein opnieuw geasfalteerd. Dat was een mooie gelegenheid geweest

om het overzichtelijker te maken en beter gestructureerd door bv. belijning aan te brengen of een minirotonde aan te leggen met een kunstwerk er bovenop. Het Ceresbeeld?

Het is onbegrijpelijk dat het groot onderhoud niet is aangegrepen om de situatie daar te verbeteren. Nu is ze juist slechter geworden! Wij verzoeken u dringend alsnog aanvullende maatregelen te nemen. En wanneer u toch daar bezig bent met ‘werk in uitvoering’ pak dan de gevaarlijke goten voor de Villa in de Van der Spiegelstraat aan.

 5. Fietspad `s-Heer Elsdorpweg-Oranjeweg en Ringbaan oost.

Fietsers, komende vanaf het Tiendenplein, en fietsend langs de Ringbanen west en oost en de Oranjeweg richting Kloetinge, moeten verschillende keren die doorgaande wegen slingerend oversteken. Langs zo`n drukke doorgaande weg in een stad die fietsvriendelijk wil zijn, verwacht je zo iets niet. De oplossing is het aanleggen van een dubbelzijdig fietspad aan de noord en oostzijde van deze wegen, en wel op die plaatsen waar dat nu nog ontbreekt. Helaas zullen daarvoor op dit moment geen middelen zijn, maar daar, waar aan beide zijden van genoemde wegen een fietspad ontbreekt zouden toch als eerste gelden vrij gemaakt moeten worden voor het aanleggen van de ontbrekende schakels.

1. Er ligt een voetpad (gedeeltelijk) van de `s-Heer Elsdorpweg langs de oostzijde van de Oranjeweg tot bij het Pontescollege. Op dit moment ontbreekt langs dit gedeelte van de Oranjeweg aan beide zijden een fietspad. Wij pleiten er voor om dat voetpad om te vormen tot een tweezijdig fietspad.

2. Al lang wijzen we er op dat er aan de noordzijde van de Ringbaan oost, vanaf de rotonde bij de van Hoogendorplaan tot aan de rotonde naar Mannee, aan beide zijden een fietspad ontbreekt. De fietser richting Kloetinge moet de rotonde bij de van Hoogendorplaan over steken en de l. de Colygnylaan en de Ch. de Bourbonweg nemen tot het fietspad westelijk van de Oranjeweg. De Fietsersbond pleit er voor om ter hoogte van de Noordhoek het ontbrekende dubbelzijdig fietspad tussen genoemde rotondes aan te leggen.

6. Bergweg-Beatrixlaan-Heernisseweg-Valckeslotlaan.

De Bergweg trekt veel verkeer aan naar de diverse scholen, zowel fietsers als auto`s. Het onder 6 genoemd kruispunt heeft eveneens te maken met dat verkeer. Omdat deze kruising ruim is opgezet, en omdat de toeleidende wegen breed zijn, zwermen de verkeersdeelnemers alle kanten op over het gehele plateau. Voor de fietsers ontstaan daardoor gevaarlijke situaties op dit onoverzichtelijke punt. Wij pleiten voor een herinrichting van het kruispunt.  

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *