Nieuws De Bevelanden 4e kwartaal 2015

Adri van Oosten en Chris Reijerse

Sloeweg 

Eerder schreven wij over het financiële debacle van de verdubbeling van de Sloeweg, met als gevolg vereenvoudiging van de kruising bij de Molendijk in `s-Heerenhoek. We vonden dat zorgelijk en hielden ons hart vast voor de gevolgen voor de fietser.

Even uw geheugen opfrissen. Voor die kruising hebben wij, en met ons de betrokken dorpsraden, tot in den treure gepleit voor de aanleg van een fietstunnel of eventueel een fietsbrug. De provincie ging daar niet op in en vond de geplande rotonde voldoende veilig voor de fietser. Dit tot ongenoegen van de Fietsersbond en de dorpsraden. Toen we dan ook lazen dat de in onze ogen zeer gevaarlijke rotonde vereenvoudigd zou worden, vreesden we dat de fietser een nog gevaarlijkere oversteek zou moeten maken.

Op 8 december was er een drukbezochte info-avond, georganiseerd door de provincie. Wij hebben ons daar laten voorlichten over de veranderingen die in het ontwerp zijn aangebracht. En om maar meteen to the point te komen (om ut mè us op z`n ZuudBevelands te zègen): onze vrees lijkt niet gegrond. In tegendeel, het nieuwe ontwerp lijkt eerder veiliger voor de fietser. In plaats van één grote, zijn er nu twee kleinere rotondes gepland waardoor het voor de fietser overzichtelijker wordt. Een andere verandering, en denken wij indirect ook een verbetering voor de veiligheid van het fietsverkeer, is een logischere afslag voor de auto. Voor de goede orde: nog steeds vinden wij en de dorpsraden een fietstunnel of fietsbrug op die plek noodzakelijk maar dat is een gepasseerd station.

De oversteek van de Drieweg bij Heinkenszand is in het nieuwe ontwerp ongewijzigd gebleven. Wij hebben onze bezwaren, een onnodig onveilige oversteek, naar voren gebracht en ook anderen hebben dat gedaan. De oversteek zou verbeterd kunnen worden als er een stukje fietspad van pakweg 150 meter aangelegd zou worden aan de westzijde van de Drieweg, waardoor de fietser niet twee, maar één keer moet oversteken. Een andere oplossing zou zijn om de huidige oversteek bij Clara`s Pad voor fietsers te handhaven. Onze bezwaren en oplossingen zijn welwillend aangehoord en zullen nader worden bekeken, maar er zijn verder geen toezeggingen gedaan. We vrezen dat het stukje fietspad er niet komt.

Zandkreekbrug 

Het landbouwverkeer heeft in de zomermaanden te maken met lange wachttijden bij de Zandkreekbrug in de Deltaweg. In het verleden was dat ook zo voor auto`s en fietsers maar door het aanbrengen van een bypass is de doorstroming voor hen aanzienlijk verbeterd. Zo niet voor het landbouwverkeer en daar wil de provincie nu wat aan doen. Hun vraag aan de Fietsersbond was of de beoogde maatregelen voor de fietser acceptabel zijn want het (zware!) landbouwverkeer en de fietser moeten de beschikbare ruimte delen.

Zandkreeksluis

Fietsen bij de Zandkreeksluis

We hebben ons ter plekke laten uitleggen wat de maatregelen voor de fietser betekent. Om een lang verhaal kort te maken: wij zijn van mening dat de gevolgen voor de fietser niet ideaal zijn maar in de gegeven situatie acceptabel. Eigenlijk moet er een vrijliggend fietspad over de sluis komen maar die ruimte is er domweg niet. Bij de aanleg in de zestiger jaren van de vorige eeuw is er geen (of onvoldoende) rekening gehouden met de nieuwste verkeersontwikkelingen. We hebben enkele suggesties gedaan om de rijweg hier en daar iets te verbreden. En voor een vlottere afwikkeling van het landbouwverkeer bij de op- en afrit aan de noordzijde van de sluis hebben we ook voorstellen gedaan. Als die worden overgenomen komt dat ook de veiligheid van de fietser ten goede.

Heinkenszand 

De gemeente Borsele wil het Clara`s Pad in Heinkenszand herinrichten. We vrezen dat de veiligheid van de fietser er niet op verbetert en hebben dat ook het gemeentebestuur laten weten. Zij zijn niet gevoelig voor onze argumenten. Maar wat misschien nog belangrijker is: ook de bewoners lijken onze vrees vooralsnog niet te delen. Voor de Fietsersbond is dat een reden om geen verdere actie te ondernemen. En nu maar hopen dat de bewoners na realisatie niet aan de bel trekken bij ons. Want dan is het te laat.

Goes 

De gemeenteraad van Goes heeft een voorstel aangenomen om de huidige fiets/tulp-klemmen in het centrum te vervangen door zogenaamde nietjes. Kosten: €125.000,00, waarbij inbegrepen uitbreiding van de huidige capaciteit en herinrichting van de fietsparkeerplaatsen. Vanuit de raad werd  opgemerkt door met name D66 dat vervanging van de tulpklemmen kapitaalvernietiging is en dat daar pas toe overgegaan zou moeten worden als ze versleten zijn. De wethouder voerde aan dat de fietsen niet in, maar overwegend tussen de klemmen worden gestald en daarom niet efficiënt worden gebruikt. Bovendien zullen de klemmen niet worden weggegooid maar worden ingezet op plaatsen waar de parkeerdruk minder groot is, en bij scholen.

Tulpklem

Vragen waren er over het medegebruik van de autoparkeergarage op de Kolveniershof voor fietsparkeren. De wethouder zegde toe daar naar te kijken. Vragen waren er ook over het realiseren van oplaadpunten voor de e-fiets. De wethouder herhaalde dat er in de autoparkeergarage zo’n oplaadpunt komt.

Er werden twijfels geuit over het aanbrengen van fietsvakken op de Grote Markt, zoals dat ook bij het station is gebeurd. De bedoeling is om hiermee ordening aan te brengen. Het blijkt om een proef te gaan. Als het mislukt, worden de vakken weggehaald. De Fietsersbond heeft na het door ons bekritiseerde weghalen van de mobiele fietsrekken wel enig begrip voor deze maatregel maar ook twijfels. Met name het uitgaanspubliek zal niet snel te bewegen zijn tot het ordelijk neerzetten van de fiets, zo vrezen we. En handhaving zal niet kunnen rekenen op een warm applaus van de jongeren.

Dan nog even over de al jaren levende wens voor een bewaakte overdekte fietsenstalling op, onder of zeer dicht bij de Grote Markt. Er gaan stemmen op om dat maar te vergeten omdat het toch niet gaat lukken. Zo ver wilde de wethouder gelukkig niet gaan, al noemde hij gebrek aan geld de belangrijkste reden waarom die nog steeds niet gerealiseerd is. Zo blijven het alleen maar woorden en is het een gebed zonder eind.

 Het fietsparkeerprobleem is nog niet opgelost.

Tenslotte werd duidelijk dat met dit voorstel het fietsparkeerprobleem in de binnenstad van Goes nog niet is opgelost. Daarvoor is een totaalvisie nodig, vinden zowel sommige raadsfracties als het college. Met een forse uitbreiding als uitkomst. De Fietsersbond sluit zich daar graag bij aan. Helaas was er niemand die een termijn noemde waarop die visie er moet zijn. Wel werd opgemerkt dat adeldom verplicht. Als je mee wil doen aan, en een kans wil maken op de verkiezing van Fietsstad 2016 dan vraagt dat om een energiek beleid.

Goes heeft zich voor de derde keer aangemeld voor de verkiezing Fietsstad van Nederland. De eerste keer drong ze door tot de laatste vijf, de tweede keer haalde ze dat net niet en nu bij deze derde keer is ze weer doorgedrongen tot de laatste vijf kanshebbers. Op zich al een felicitatie waard. Nu moet Goes het opnemen tegen Groningen, Nijmegen, Maastricht en Utrecht. Hoewel wij de fietsvoorzieningen en het fietsbeleid van die grote steden niet (goed) kennen, vermoeden we dat Goes het onderspit zal moeten delven. Bewaakte fietsparkeergarages, fietsbruggen en-tunnels, fietssnelwegen: de concurrenten schudden die uit hun mouw of het geen geld kost. Als dat de criteria zijn, is Goes kansloos. Maar als er een modus wordt gevonden om objectief te beoordelen hoe in een kleine plattelandsgemeente als Goes met beperkte middelen veel mensen zijn te bewegen om de fiets te nemen, en de economische betekenis van de fiets onderkend wordt, evenals de algemene waarde van het fietsen, nou…. In mei zullen we het weten.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *