Nieuws Middelburg 4e kwartaal 2015

Lia Dekker

Cycle Hub

Eerder maakten wij melding van de opening van de Cycle Hub. Inmiddels heeft de gemeente Middelburg vergevorderde plannen daar betaald parkeren in te voeren. Daar zijn we uiteraard niet blij mee want het is nu verleidelijker om met de auto door te rijden naar een parkeerplaats in de binnenstad. De gemeente dreigt hiermee zijn eigen Cycle Hub-project om zeep te helpen.

Overleg Gemeente

Half november hebben we deelgenomen aan het overleg Beleidsimpuls Veilig Fietsen, waarbij diverse ambtenaren van de gemeente aanwezig waren en een vertegenwoordiger van de politie.

Tijdens dit overleg hebben we aangedrongen op een betere ongevallenregistratie en analyse van de ongevallen . Ook hebben we aandacht gevraagd voor de snelle fietsroute. Het is de vraag in hoeverre deze route nog tot het hoofdnet behoort als de voorrang op nog meer kruisingen vervalt.

De gemeente heeft toegezegd de kruising Koestraat–Beenhouwerssingel opnieuw onder de loep te nemen en daarbij ook de problemen bij het vlakbij gelegen medisch centrum te betrekken. Voor de analyse wordt een stagiair van een adviesbureau ingeschakeld. Medio 2016 zou er meer duidelijkheid moeten zijn.

Naar aanleiding van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP) vraagt de Fietsersbond eerder middelen vrij te maken voor de kruising Laan der Verenigde Naties – Laurens Stommesweg. Deze oversteek is voor fietsers zeer onveilig. Ook vragen we aandacht voor het ontbrekende stukje fietspad Schroeweg–Statenlaan en het te smalle fietspad langs de Koudekerkseweg tussen Toorenvliedt en het fietstunneltje.

Fietsparkeren Markt

De Fietsersbond was aanwezig bij de evaluatie van het fietsparkeren op de Markt, waar vakken zijn aangebracht. Onze klacht is dat bij stevige wind de fietsen als dominostenen omvallen vanwege het ontbreken van fietsbeugels. De ondernemers zijn tevreden over de huidige situatie, wellicht wordt deze zelfs uitgebreid. Tevens hebben we ons verzoek herhaald om de bewegwijzering naar de fietsenstalling te verbeteren en hebben we er op aangedrongen om de fietsenstalling gratis te maken.

Acties 2016

Voor 2016 hebben we een actie-agenda opgesteld, waarop de volgende punten te vinden zijn:

*Gratis fietsparkeren in fietsenstalling.

*Aanpassingen op de fietsring gericht op verhoging van comfort en veiligheid.

*GVVP prioriteit voor de hiervoor genoemde fietsknelpunten en bewegwijzering fietsenstalling Zusterplein.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *