Nieuws Schouwen-Duiveland 4e kwartaal 2015

Kees van der Meer

Bestuur 

Even voorstellen: Het nieuwe team van Schouwen-Duiveland! Heleen de Hulster uit Sirjansland, Janneke Versaevel uit Noordgouwe, Arjan Boon uit Zierikzee en Jan de Jonge uit Nieuwerkerk. Samen gaan wij de fietsbelangen op Schouwen-Duiveland behartigen. In januari 2016 gaan we om de tafel zitten en bezien hoe we een en ander vorm gaan geven. In ieder geval hebben we allemaal een fietshart en het lijkt een mooie mix van gemotiveerde, positief kritische en betrouwbare mensen. U hoort nog van ons!

Inmiddels lijken we toegang te hebben gevonden bij gemeente en waterschap. Het is van groot belang om tijdig te kunnen beschikken over de nodige informatie bij de planvorming van (fiets)verkeerszaken en aanspreekpunten te hebben voor meldingen van ongewenste situaties. Er zijn op dit moment eigenlijk maar twee (voor zo ver bekend) zaken waar iets over te melden valt.

Kruising Burgh-Haamstede 

Na enkele maanden van werkzaamheden en omleidingen is op 11 december bij Burgh-Haamstede de kruising Serooskerkseweg-Noordstraat-Kloosterweg-Hogezoom feestelijk heropend.

De kruising is veiliger en overzichtelijker geworden door het aanpassen en herinrichten van de rijstroken. De vernieuwde fiets- en voetpaden zijn gescheiden en verbreed. Ter hoogte van de Scheepswerfstraat is een nieuwe en veilige oversteek gemaakt voor fietsers en voetgangers. In 2013 is het initiatief voor de reconstructie door de gemeente genomen. Bij de inspraakprocedures zijn diverse varianten (o.a. een rotonde) aan de orde geweest, maar deze is het geworden. In feite is de gehele situatie niet heel veel veranderd. De gescheiden voet- en fietspaden zijn wel een verbetering.

 

De nieuwe kruising

.

Roterijdijk 

Ergens zo rond 2005 kreeg Staatsbosbeheer een deel van de Roterijdijk in eigendom overgedragen. De populieren waren er gezaagd en men maakte plannen voor herplant. Reeds toen werd daar een stokje voor gestoken omdat er in de toekomst mogelijk een fietspad zou komen. Zo lang speelt dat dus al. Door er een bedrag van € 256.000,- aan bij te dragen hoopt de gemeente een vrijliggend fietspad langs de twee dijken tussen Dreischor en Schuddebeurs te kunnen bespoedigen. De aanleg wordt telkens een jaartje opgeschoven, maar nu lijkt het dan toch in 2016 te gaan gebeuren. Het waterschap lijkt daar nog niet zo zeker van. Er zullen ongetwijfeld grondaankopen moeten worden gedaan en vervolgens zitten er ook heel wat technische haken en ogen aan dit project.

De dijk is erg smal en er zijn tal van op- en afritten. Begin februari worden we bijgepraat over de stand van zaken. Maar hopelijk gaat het fietspad er snel komen. Het is een drukke weg en ook veel scholieren maken er gebruik van. 

 

De Roterijdijk

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *