Goes niet verkozen tot Fietsstad 2016

Persbericht
.
De gemeente Goes is niet verkozen tot Fietsstad 2016. Inplaats daarvan ging Nijmegen met de eer strijken. Hoewel we dat jammer vinden komt het niet helemaal als een verrassing. Nijmegen kan waarschijnlijk bogen op meer aansprekende ‘wapenfeiten’dan Goes. 
.
In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat Goes aan het eind van deze regeerperiode tot de 3 beste fietsgemeenten van Nederland wil behoren. Een ambitieus maar loffelijk streven. Meedoen aan de verkiezing Fietsstad 2016 is een middel om dat te toetsen. We zijn dan ook benieuwd of Goes bij de 3 beste fietsgemeenten behoort. Zo niet dan heeft ze nog 2 jaar te gaan omdat alsnog te bereiken. Het juryrapport kan daar hopelijk inzicht in geven.  
.
‘Het is goes fietsen in Goes’. Met die slogan timmert de gemeente op dit moment aan de weg. Maar er zijn nog best wel veel punten waar hard aan gewerkt moet worden. We hopen dat Goes daar met volle overtuiging mee aan de slag gaat want meedoen aan de verkiezing voor Fietsstad mag niet vrijblijvend zijn. Anders word je als gemeente niet serieus genomen. 
.
Goes heeft volgens het juryrapport veel indruk gemaakt. De gemeente voert met relatief weinig middelen een goed fietsbeleid. De jury roemt het consistente fietsbeleid met oog voor detail. Dat moet de gemeente de komende jaren blijven doorzetten. Door dat te blijven doen zou Goes uiteindelijk een echte fietsstad kunnen worden en tot de 3 beste fietsgemeenten van Nederland gaan behoren.
.
De Fietsersbond afd. De Bevelanden schreef in februari 2016 een brief naar de gemeente met daarin 6 belangrijke fietsknelpunten. We noemen hier 4 punten.  
1.Driesprong M.A. de Ruijterlaan/van Hertumweg/Willem Barentsstraat. 
De plannen voor de ondertunneling van het spoor betekenen voor de fietser geen verbetering van dit gevaarlijke kruispunt. Wij pleiten voor de aanleg van een fietstunnel of een fietsvriendelijke rotonde. 
2.Bergweg en kruising Bergweg/Beatrixlaan/Valckeslotlaan.
Aan de Bergweg staan veel scholen. Met name het halen en brengen van leerlingen levert chaotische en gevaarlijke toestanden op. Om daar verbetering in aan te brengen moet de Bergweg daarom heringericht worden evenals de kruising.
3.Afslag Willem Barentsstraat/Marconistraat. 
De verkeersafwikkeling is hier zeer onoverzichtelijk en onlogisch. Automobilisten en fietsers moeten hun eigen weg zoeken. Een herinrichting is noodzakelijk. 
4.Nansenplein/A.Fokkerstraat/Nansenbaan. 
Na een dodelijk ongeluk een aantal jaren geleden zijn er verbeteringen uitgevoerd. Fietsers ervaren de rotonde nog steeds als gevaarlijk. In de planning zijn nieuwe aanpassingen opgenomen. Wij pleiten er voor om die versneld uit te voeren.  
.
`s-Heer Hendrikskinderen, 19 mei 2016. 
Bestuur Fietsersbond afd. De Bevelanden, 
Adri van Oosten.
Chris Reijerse.
Tel. 0113-228984 of 0113-562882
E-mail adrivanoosten@hetnet.nl

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *