Verkeersplan Rondom Kamperland: Reactie Fietsersbond afd. De Bevelanden

Reactie Fietsersbond afdeling De Bevelanden op de presentatie verkeersplan Rondom Kamperland “Het lint verbindt”. 
.
Het betreffende verkeersplan werd op 4 juli 2016 in Kamperland gepresenteerd door Dhr. d’Haens, adviseur Ruimte & Mobiliteit van bureau Juust en later toegelicht aan de Fietsersbond. 
.
De Fietsersbond kan zich grotendeels vinden in de verschillende aspecten van het verkeersplan. Echter wil de Fietsersbond aandacht vragen voor de situatie voor het deel van de Ruiterplaatweg dat langs de kern van Kamperland loopt en waar nu geen vrij liggend fietspad in het verkeersplan is voorzien. 
.
Wanneer volgens het verkeersplan de fietser wordt verleid naar de kern te gaan en dus via de Veerweg door het dorp te fietsen is te verwachten dat het aantal fietsbewegingen op het bewuste deel van de Ruiterplaatweg flink zal afnemen. Hierdoor zal de onveiligheid voor de doorgaande fietser zonder twijfel toenemen. 
.
De Fietsersbond pleit er daarom nadrukkelijk voor om ook dit deel van de Ruiterplaatweg van een vrij liggend fietspad te voorzien. Het is mooi dat er oog is voor het belang van de Kamperlandse middenstand maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid van de (meestal doorgaande) fietser die er voor kiest zich niet te laten verleiden tot een bezoek aan de kern Kamperland, hoe waardevol en de moeite waard ook. 
.
Namens de Fietsersbond afdeling De Bevelanden
Stef van Haasterecht

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *