Fietsers bij de Deltaweg

Open brief aan aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Zeeland
.
===================================================
`s-Heer Hendrikskinderen, 28 september 2016
.
Geachte dames en heren,
Graag vragen we uw aandacht voor een absurde situatie bij de verkeerslichten op de kruising Deltaweg/Nieuwe Rijksweg.
Fietsers moeten daar eindeloos wachten bij de VRI !
.
Fietsers vanuit Goes- richting Zierikzee worden sinds kort bij het Tiendenplein omgeleid langs de zuidelijke paralelweg van de `s-Heer Hendrikskinderendijk, door het tunneltje onder de Deltaweg door (N256), daarna onmiddellijk rechts af naar de verkeerslichten gestuurd, om daar de kruising over te steken richting Zierikzee. Dachten ze!
Echter, het verkeerslicht reageert niet op overstekende fietsers! Alleen maar op auto`s als die vanuit de richting `s-Heer Hendrikskinderen over de zuidelijke parallelweg van de Nieuwe Rijksweg (N254) het kruispunt willen oprijden. Op dat moment kan de fietser mee oversteken. Zolang er zich via de detectielussen geen auto meldt, kan de fietser wachten tot ze een ons weegt: het verkeerslicht springt nooit op groen. Een mogelijkheid om door een drukknop de VRI in werking te stellen ontbreekt. Er zit niets anders op dan het rode licht te negeren, wat natuurlijk verboden is!, en als het autoverkeer het eventjes toelaat met gevaar voor eigen leven over te steken. Dat kan echter alleen als er weinig auto`s op de Nieuwe Rijksweg voor het verkeerslicht staan te wachten. Voetgangers lopen overigens tegen hetzelfde probleem aan.
   Opmerkelijk is dat aan de noordzijde van de Nieuwe Rijksweg/Deltaweg er wel een mogelijkheid is voor de fietser en de voetganger om het verkeerslicht te beïnvloeden.
.
De hiervoor beschreven situatie doet zich al langer voor, maar sinds er werkzaamheden plaats vinden bij de noordelijke parallelweg van de Nieuwe Rijksweg, tussen de Deltaweg en het Tiendenplein, en dat gedeelte afgesloten is voor fietsers, zijn veel meer fietsers de dupe. Het probleem wordt nog versterkt, omdat door de afnemende activiteiten bij het tuincentrum bij `s-Heer Hendrikskinderen, er veel minder auto`s rijden over de zuidelijke parallelweg, en de VRI veel minder in werking wordt gesteld.
.
De provncie Zeeland, wegbeheerder, wil een vijfsterren fietsprovincie worden. Het is daarom onbegrijpelijk dat op zo`n belangrijke hoofdfietsroute zo`n absurde situatie zich voordoet. De provncie dwingt de fietser zo een verkeersovertreding te maken en met gevaar voor eigen leven het kruispunt over te steken.
   Wij begrijpen dat de omleiding tijdelijk is. Maar dan nog zijn er fietsers en voetgangers die ter plaatse willen oversteken. De provincie zag indertijd de noodzaak van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers kennelijk ook in, anders was er aan de noordzijde geen mogelijkheid gemaakt om de VRI te beïnvloeden.
   Wij verzoeken u om de verkeerslichten daar zo aan te passen dat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken.
.
Met vriendelijke groet,
Fietsersbond afd. De Bevelanden
Adri van Oosten en Chris Reijerse.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *