Inspraakreactie Goes Beter Bereikbaar

Inspraakreactie van de Fietsersbond afd. De Bevelanden bij het raadsvoorstel

Goes Beter Bereikbaar, commissie 24/11/2016.

Voorzitter, dames en heren,

De Fietsersbond maakt zich zorgen over het raadsvoorstel Goes Beter Bereikbaar.

Met name tegen de plannen met het Poelplein hebben we grote bedenkingen.

Het college kiest voor een verkeersafwikkeling met 2 rotondes, zonder fietstunnels. Uit oogpunt van verkeersveiligheid ontbreekt de noodzaak voor de aanleg van die tunnels, schrijft ze. De Fietsersbond twijfelt er niet aan dat de rotondes zonder fietstunnels in theorie en op papier aan alle voorwaarden voldoen.

Toch zijn we van mening dat de veiligheid van de fietser in de praktijk wel degelijk in het geding zal zijn bij de gekozen variant en dan m.n. bij de zuidelijke rotonde.

Het college geeft aan dat er in de ochtendspits rekening moet worden gehouden met wachtrijen auto`s vanaf de Van Hertumweg zuid en de Fruitlaan. Die wachtrijen zijn, hoewel ongewenst, beheersbaar schrijft het college. Dat klinkt niet sterk. Als iedereen zich aan de regels houdt zal dat wel kloppen. Maar de praktijk is anders. Wachtrijen en files zijn een grote ergernis van de automobilist. Zij zullen in dit geval , het wachten beu, als ze even een gaatje zien, de fietser op het Poelplein de pas afsnijden en de auto er tussen drukken, hoewel de fietser voorrang heeft! Dat dit gevaarlijke situaties op zal leveren hoeft geen betoog.

We willen in dit verband wijzen op het Nansenplein waar de rotonde in eerste instantie ook aan alle voorwaarden voldeed, maar in de praktijk heel gevaarlijk voor fietsers blijkt te zijn. Daar doet zich exact dezelfde situatie voor bij de afslag A.Fokkerstraat/Nansenbaan als wij vrezen dat bij het Poelplein gaat gebeuren. Het is nu de 2e keer dat het oorspronkelijke in theorie voor ‘fietsers veilige Nansenplein’ aan gepast gaat worden omdat het een onvelige rotonde is! Dat mag toch bij het Poelplein niet weer gebeuren?

Het college voelt zich kennelijk ook niet helemaal zeker van haar zaak als ze cryptisch opmerkt dat ’het aanleggen van fietstunnels verkeerskundig gezien geen foute keus zou zijn.’

Verder spreekt ze met het oog op de realisatie van de zuidelijke verbindingsweg en de noodzaak om dan fietstunnels aan te leggen van een ‘robuuste en duurzame oplossing’als nu al bij het Poelplein zuid fietstunnels aangelegd zouden worden. Waarom het college dan toch voor een ontwerp zonder tunnels kiest? De enige reden moet van financiële aard zijn.

Kortom: de Fietsersbond pleit voor een rotonde met fietstunnels bij het Poelplein. 

Fietsersbond afd. De Bevelanden,

Adri van Oosten

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *