Overleg met de Gemeente Vlissingen – Sept 2016

Half september 2016 vond er een overleg plaats met de gemeente. Na het overleg in februari stonden er dit keer weinig nieuwe onderwerpen op de agenda. Het ging nu vooral om de huidige stand van zaken van een tweetal grote projecten die dit jaar in voorbereiding zijn genomen:

De reconstructie van het Veerhavengebied in verband met de komst van de Marinierskazerne en de aanleg van het industriegebied Souburg-Zuid. Er ligt een eerste plan op tafel, maar omdat er veel partijen bij betrokken zijn (gemeente, provincie, waterschap en bovenal het ministerie van Defensie) en het om een aanzienlijke investering gaat, zal het nog wel even duren alvorens er een definitief voorstel is. Wat in elk geval zeker lijkt, is dat onze lang gekoesterde wens van een vrijliggend fietspad van de Ritthemseweg naar de spoorwegovergang (verlengde Marie Curieweg) in vervulling gaat!

De aanleg van een nieuwe brug met toegangswegen over Het Dok in plaats van de huidige brug in de Koningsweg. Ook hier is een conceptplan gemaakt, maar dat kan nog gewijzigd worden en de publicatie ervan, laat dus nog even op zich wachten.

Verder kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

De verkeerscirculatie op het traject Aagje Dekenstraat – Coosje Buskenstraat.
Met de verplaatsing van de weekmarkt van de Coosje Buskenstraat naar de Spuistraat/ Lange Zelke, is de gemeente begonnen met het bekijken van de wenselijkheid om de huidige situatie te veranderen.

Het verwijderen van fietspaaltjes.
Nadat de gemeente ons had gemeld hoe het stond met het plan om eind 2016 28 fietspaaltjes te hebben verwijderd, hebben wijzelf een rondje gefietst om met eigen ogen vast te stellen hoe het ervoor staat.

Uit onze eigen waarneming blijkt dat er:
– 12 paaltjes daadwerkelijk zijn verwijderd
– 6 paaltjes zijn teruggeplaatst omdat er anders overlast van autoverkeer ontstaat
– 7 paaltjes er nog staan zonder dat duidelijk is waarom
– 3 paaltjes op de planning staan om verwijderd te worden
De gemeente zal een reactie geven op onze lijst.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *