Het Grote Zeeuwse Fietsdebat op 18 maart werpt vruchten af

Politieke Partijen in Zeeland beloven meer geld vrij te maken voor Fietsbeleid

Tijdens het Grote Zeeuwse Fiets Debat dat op 18 maart door de Fietsersbond werd georganiseerd hebben de politieke partijen (muv Forum ) toegezegd dat er meer geld beschikbaar gesteld moet worden voor Fietsbeleid. Met deze extra financiële middelen moet de aanleg van Fietssnelwegen mogelijk gemaakt worden. Tevens moeten deze extra middelen gebruikt worden voor verbetering van de verkeersveiligheid. Dat laatste is hard nodig want Zeeland telt de meeste fiets-verkeersdoden per gefietste kilometer.
De Fietsersbond heeft de politieke partijen beloofd dat zij op zullen letten of deze toezegging ook gestand word gedaan bij de college onderhandelingen.

Categorieën