Oudere fietser blijft meest kwetsbare weggebruiker

c7a45c23-bcbf-48a2-8285-9895dd1ca2b2

Niet eerder raakten zoveel mensen zwaargewond in het verkeer als vorig jaar. Met name oudere fietsers boven de 60 lopen de meeste risico’s, ziet de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

8300 mensen belandden vorig jaar met ernstige verwondingen in het ziekenhuis, blijkt uit nieuwe cijfers van de SWOV. Dat zijn er 1400 meer dan het vorige record uit 2019, net voor de coronapandemie. Het aantal verkeersdoden piekte met 745 ook al, bleek eerder dit jaar.

Opvallend is dat het vooral oudere fietsers zijn die veelvuldig gewond raken en bij ongelukken betrokken zijn. 70 procent van de ernstig gewonden zat op de fiets, 60 procent was boven de 60 jaar.

Jaap Oude Mulders, verkeersveiligheidexpert bij de SWOV, heeft nog geen sluitende verklaring voor de alarmerende cijfers. In zijn ogen spelen ‘veel factoren een rol’ als hij naar de leeftijd van de slachtoffers kijkt. ,,Om te beginnen is de bevolking de afgelopen tien jaar fors gegroeid en ligt het aantal 70-plussers door de vergrijzing ook enkele procenten hoger.”

Een feit blijft dat ouderen volgens Oude Mulders ‘een duidelijk verhoogd risico op ongelukken’ lopen. Waardoor dat komt, is minder duidelijk. ,,De snelheidsverschillen op fietspaden zijn door de komst van e-bikes, fatbikes, elektrische bakfietsen en speedpedelecs veel groter geworden. In hoeverre dit tot meer ongevallen heeft geleid, weten we echter niet.”

De SWOV ziet wel dat de huidige generatie ouderen beduidend langer blijft door fietsen dan in het verleden. Zij rijden bovendien vaak op een e-bike. Maar cijfers dat e-bikebezitters een grotere kans op een ongeval hebben, zijn er niet. ,,Dankzij de e-bike maken ouderen aanmerkelijk meer fietskilometers dan vroeger. Het is alleen niet gezegd dat dezelfde hoeveelheid kilometers op een gewone fiets veiliger zou zijn geweest.”

Om het aantal verkeersongevallen te laten dalen, stelt Oude Mulders voor om de snelheid op ‘onveilige’ wegen van 50 km/uur naar 30 km/uur te verlagen. Verder moet de overheid volgens hem in een betere fietsinfrastructuur investeren, bijvoorbeeld door paaltjes en obstakels te verwijderen. En last but not least: de politie moet strenger gaan handhaven. ,,De politie zet tegenwoordig erg in op flexflitsers en slimme camera’s, zeg maar de geautomatiseerde handhaving. Maar daarnaast is ook handhaving op straat nodig. Het besef dat je als weggebruiker aan de kant kan worden gezet, is nu heel laag.”

Categorieën