GVVP en de Ringroute

GVVP

In juli 2016 heeft de Fietsersbond – via Ferdi de Konink – haar visie op het in april gepubliceerde Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) naar voren gebracht bij de Commissie Ruimte. Dit is een succes gebleken! Het heeft in het volgende geresulteerd. De motie van CU, SP, PvdA en LPM om geld vrij te maken voor verbetering van de oversteek Laan der Verenigde Naties – Laurens Stommesweg is aangenomen. De motie van de PvdA om alvorens de fietsparkeerplekken uit het kernwinkelgebied te verwijderen, dit eerst te evalueren en hier-over in overleg te treden met de Fietsersbond, is aangenomen. De motie van SP en PvdA om in overleg te treden met Fietsersbond en Werkgroep Gehandicapten Walcheren over het beoogde gemeentelijke plan Pottenbakkerssingel is aangenomen.
De Fietsersbond kan haar standpunt nogmaals te berde brengen: Geen doorgaande fietsroute meer van de Pottebakkersingel vanaf de bloemenstal, door deze daar af te sluiten en de ruimte her in te richten.

De Ringroute

De gemeente heeft aan adviesbureau Witteveen & Bos gevraagd om een student van de Zeeland University of Applied Sciences (HZ) een studie te laten verrichten naar de herinrichting en voltooiing van de fietsringroute rondom de binnenstad van Middelburg. De HZ-student, Jan Vader, heeft een gedegen werkstuk afgeleverd. De Fietsers¬bond kan volmondig achter de aanbevelingen en conclusies staan. Wij hopen dat de gemeente hiermee voortvarend aan de slag gaat. Wie weet wordt Middelburg dan toch ooit de Fietsstad van Nederland.